Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Adresát:

Internetový obchod: eshop.essential-lab.cz

Společnost: Kateřina Šeflová

Se sídlem: Zbislav 22, 399 01 Zhoř

IČ: 70527962

E-mailová adresa: kaca@essential-lab.cz

Telefonní číslo: 777 338 785Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky: (*)

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*).

 

Jméno a příjmení spotřebitele: (*)

Adresa spotřebitele: (*)

Email: (*)

Telefon: (*)
V (*) dne (*)

(*) (podpis)

________________________________

(*) (jméno a příjmení spotřebitele)(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.